Studenckie Koło Naukowe

Projekt 1

Opis merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia

Inicjatywy podejmowane przez Koło:

 

 1. Seminaria naukowe,
 2. Fakultatywne szkolenia i ćwiczenia,
 3. Współpraca Koła z innymi Kołami Naukowymi oraz udział członków Koła
  w konferencjach i turniejach,
 4. Projektowanie i wytwarzanie na maszynach CNC własnych części,
 5. Realizacja własnych projektów i układów automatyki,
 6. Współpraca przy modernizacji laboratoriów (hydrauliki i automatyki),
 7. Promowanie przedsiębiorczości i innowacji,
 8. Udział w pracach B+R.

 

Wykłady i ćwiczenia fakultatywne:

 

1. Programowanie maszyn CNC,

2. Programowanie sterowników PLC, przemysłowe dyskretne systemy sterowania,

3. Nadzorowanie procesów technologicznych (monitorowanie, ocena jakości, mapowania strumienia wartości, wprowadzenie do LEAN MANUFACTURING).

 

Projektowanie i wytwarzanie na maszynach CNC własnych części,

 • programowanie maszyn CNC,
 • projektowanie technologii CNC z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM, I-DEAS, UG NX,
 • projektowanie i wykonanie części prototypowych (przygotowanie plików na drukarki 3D, wykonanie wydruków)

 

Promowanie przedsiębiorczości i innowacji

 

Projekt 2

Opis merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięcia

Model kinematyczny robota typu delta.

Opracowane zostały założenia konstrukcyjne małego mechanizmu o zamkniętym łańcuchu kinematycznym, który może być wykorzystany do manipulacji i transportu przedmiotów o masie do 0,5kg. Wykonany został model mechanizmu w środowisku symulacyjnym oraz wyznaczone równania ruchu. Przygotowano dokumentację wykonawczą modelu. Obecnie wykonywane są podzespoły robota.