Studenckie Koło Naukowe

Rozpoznawanie przeszkód i automatyczne tworzenie map pomieszczeń

Projekt rozpoczęty w roku 2015. Uruchomiony został algorytm analizy obrazu wykorzystujący strumień wideo z urządzenia kinect xbox 360. Celem projektu było zapoznanie się z systemem operacjnym ROS oraz ocena przydatności urządzenia pomiarowego do nawigacji i sterowania ruchem robota mobilnego. 

 

Model kinematyczny robota typu delta.

Opracowane zostały założenia konstrukcyjne małego mechanizmu o zamkniętym łańcuchu kinematycznym, który może być wykorzystany do manipulacji i transportu przedmiotów o masie do 0,5kg. Wykonany został model mechanizmu w środowisku symulacyjnym oraz wyznaczone równania ruchu. Przygotowano dokumentację wykonawczą modelu. Obecnie wykonywane są podzespoły robota.