Profil

Działalność katedry jest standaryzowana wdrożonym i certyfikowanym Systemem Jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2000 nr 264/SZJ/2006. W katedrze stosowana jest metoda monitorowania czasu zajęć i treści programowych, pomocy dydaktycznych, frekwencji studentów oraz zasad zaliczania zgodnych z zapisami w regulaminie studiów w Politechnice Lubelskiej.

Katedra Automatyzacji jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego. Charakteryzuje się ukierunkowaną specjalizacją, na którą składa się potencjał młodej wyspecjalizowanej kadry i bogato wyposażone nowoczesne laboratoria. Zaplecze dydaktyczne i naukowe uzupełniają specjalistyczne oprogramowania narzędziowe. Specjalność katedry obejmuje: automatykę, robotykę, techniki napędów, techniki pomiarowe w tym również techniki wizyjne i statystyczne sterowanie procesami. Na tej bazie, uzupełnionej technologiami informatycznymi, rozwijana jest specjalizacja w zakresie komputerowej integracji wytwarzania z dominacją systemów CAQ. Ilościowy dorobek badawczy katedry to:

- 8 grantów KBN,

- 8 prac badawczych NN,

- 2 projekty Unii Europejskiej: projekt  Enterprise Europe Network  i Innovation Relay Center,

- 1 projekt szkoleniowy "Warto poznać maszyny CNC",

- 12 wdrożeń przemysłowych.

 


Laboratorium maszyn CNC.
Frezarka numeryczna bramowa

Model systemu wytwórczego wykorzystywany
do testowania algorytmów szeregowania

Laboratorium maszyn CNC.
Model robota pięcioosiowego