Nauka

1 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem / Bogucki Marcin, Łubkowski Dariusz, Stasiek Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 8, vol. 91, s. 1625-1629 [MNiSW: 15]
2 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 93-100 [MNiSW: 4]
3 Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych / Bogucki Marcin, Cysewska Magdalena , Formela Krzysztof, Haponiuk Józef T., Stasiek Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 3, vol. 92, s. 342-346 [MNiSW: 15]
4 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
5 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 311-318 [MNiSW: 7]
6 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC / Cechowicz Radosław // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 10, s. 54-57 [MNiSW: 5]
7 Sposób szeregowania zadań dla jednej maszyny o ograniczonych zasobach / Cechowicz Radosław // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 9, vol. 57, s. 1093-1096 [MNiSW: 7]
8 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. II. Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2013, nr 2, s. 121-126 [MNiSW: 10]
9 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników zpoli(tereftalanu etylenu). Cz. I. Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2011, nr 10, vol. 56, s. 758-764 [MNiSW: 10]
10 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 3, s. 94-97 [MNiSW: 5]
11 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 319-326 [MNiSW: 7]
12 Wybór punktów krytycznych w systemie HACCP / Przystupa Krzysztof // PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - 2013, nr 8, s. 42-46
13 Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne do kompozytów polimerowych. Metoda doświadczalnego badania procesu wytłaczania / Bogucki Marcin, Bajer Krzysztof, Stasiek Joachim, Stasiek Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2012, nr 2, vol. 91, s. 224-230 [MNiSW: 15]

Patenty (19)

1 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] / Płaska Stanisław, Winiarczyk Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 9-9
2 Frez palcowy walcowo-czołowy / Płaska Stanisław, Dziuba Marek, Reszka Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 8 (999), s. 7-8 [MNiSW: 2]
3 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-31
4 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-32
5 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32
6 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32
7 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-33
8 Kocioł centralnego ogrzewania / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 48-49
9 Masa betonowa do wyrobu betonowych pustaków stropowych / Płaska Stanisław, Nitkowski Jan, Załęski Henryk // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 23-23 [MNiSW: 2]
10 Method and system for the control of lock and latch mechanisms / Wolszczak Piotr // EUROPEAN PATENT BULLETIN - 2013, 9, s. 306-306
11 Pustak stropowy / Płaska Stanisław, Nitkowski Jan, Załęski Henryk // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 63-64 [MNiSW: 2]
12 Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad / Wolszczak Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 44-44
13 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
14 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
15 Taśma montażowa do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 50-50
16 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2261-2261
17 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 47-47
18 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-14 [MNiSW: 2]
19 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 30-30

Referaty (3)

1 Examination of the influence of shear micro-geometrical properties on transverse elasticity the modulus of roving composite materials used in critical constructions / Wolszczak Piotr, Czechowicz Radosław // W: 32nd Risø International Symposium on Materials Science - Composite materials for structural performance: towards higher limits, , 5-9 września 2011, Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Roskilde, Dania - 2011
2 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // W: II Konferencja Naukowo–Techniczna „Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania”, 23-25 listopada 2012 r., Jedlnia Letnisko, Radom - Radom, 2011, s. 454-465
3 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // W: XIV KRAJOWA I V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA", 12-14 WRZEŚNIA, WARSZAWA-PUŁTUSK 2011 - Warszawa, 2011, s. 266-272

Rozdzialy(6)

1 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych / Wolszczak Piotr // W: WSPÓŁPRACA SZKOŁY WYŻSZEJ Z PRZEMYSŁEM REGIONALNYM , [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 85-98
2 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem - efektywne wytwarzanie: 6 Szkoła Obróbki Skrawaniem, [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 311-318
3 Scheduling in a single-machine manufacturing system with resource constraints / Cechowicz Radosław // W: Optimization of production processes, [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 8-17
4 Symulacje MES w projektowaniu układów chłodzenia form / Dobroczyński Mateusz, Trąbka-Więcław Katarzyna, Wolszczak Piotr // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji, [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 6-15
5 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem - efektywne wytwarzanie: 6 Szkoła Obróbki Skrawaniem, [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 319-326
6 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów / Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2, Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 55-62