Podstawy Automatyki

 

Spis treści

Informacje ogólne

Plan wykładu

Scilab

Pliki do pobrania

 


Informacje ogólne

Wykład: dr inż. Radosław Cechowicz

Ćwiczenia rachunkowe i laboratorium: dr inż. Radosław Cechowicz, mgr inż. Krystian Łygas

 


Plan wykładu

 

W1 Wprowadzenie

Podstawowe pojęcia, klasyfikacja układów sterowania, zadania syntezy sterowania, cel sterowania, jakość technologiczna, kryteria jakości sterowania, model matematyczny procesu, podział wielkości przyczynowych na: wielkości nastawiające, wielkości niemiennicze (parametry), zakłócenia.

W2 Opis matematyczny procesów

Symulacje bezpośrednie bilansujące, zmienne uogólnione, metoda planowania eksperymentów dla modelowania wielowymiarowego właściwości statycznych, podstawowe metody identyfikacji właściwości dynamicznych w układach ciągłych.

W3 Modele blokowe

Przedstawienie procesów za pomocą modeli blokowych. Rachunek operatorowy. Przekształcenia L, F, Z

W4 Modelowanie sygnałów wymuszających

Typowe wymuszenia, pojęcia charakterystyki dynamiczne czasowe i częstotliwościowe. Obliczanie odpowiedzi układów. Podstawy matematyczne opisu częstotliwościowego. Klasyfikacja podstawowych właściwości procesów.

W5 Obiekt sterowania

Pojęcie obiektu sterowania. Klasyfikacja właściwości obiektów sterowania

W6 Regulacja

Dobór regulatora: regulacja dwupołożeniowa; regulatory typu P, PI, PD, PID; regulatory predykcyjne; regulacja kaskadowa.

W7 Korekcja układów

Korekcja właściwości dynamicznych układu sterowania. Zera i bieguny transmitancji. Kształtowanie odpowiedzi czasowych układu

W8 Kryteria jakości sterowania

Dokładność statyczna, całkowe kryteria jakości, tłumienie układu, czas regulacji, przeregulowanie

W9 Kształtowanie właściwości układów

Metoda modelu, metoda Evensa, zastosowanie metod częstotliwościowych

W10 Stabilność procesów

Kryteria stabilności, korygowanie właściwości metodą Bodego

W11 Sterowanie w przestrzeni stanów

Obserwator stanu, korygowanie właściwości procesów

W12 Wprowadzenie do układów przełączających

Układy sterowania przełączającego, wykresy stanów roboczych urządzeń, algebra Boola

W13 Układy nieliniowe

Sterowanie procesami nieliniowym

W14 Mikroprocesory

Elementy techniki mikroprocesorowej, sterowniki, transmitancja danych, przetworniki pomiarowe, urządzenia wykonawcze.

W15 Sterowniki przemysłowe

Elementy programowania sterowników

 


Scilab

Instrukcje i pomoc do programu Scilab

Oficjalna strona Scilab

Instrukcja instalacji i pierwsze kroki w programie Scilab 
Forum, wiki, artykuły i instrukcje na stronie Scilab.org 
Dokumentacja na stronie scilab.org
Scilan Ninja - Scilab w zastosowaniach inżynerskich
Jaroszyński, Lanczot; Laboratorium metod numerycznych (skrypt Politechnika Lubelska)

 


Plan laboratorium (sala 406)

A1 Wprowadzenie do układów przełączających - Bramki logiczne
A2 Wprowadzenie do układów przełączających- Programowanie manipulatora pneumatycznego binarnego. Sterowniki PLC
A3 Napęd elektryczny z przetwornicą częstotliwości
A4 Badanie właściwości napędu z silnikiem krokowym
A5 Komputerowy system wizualizacji. Sterowanie wysokością słupa cieczy.
A6 Badanie właściwości membranowego siłownika pneumatycznego z ustawnikiem pozycyjnym
A7

Przetwornik średnich ciśnień. Badanie właściwości statycznych obiektów.

Materiały do zajęć znajdują się w załącznikach.


Pliki do pobrania

Załączniki: