Dydaktyka

Zapraszamy do studiowania na kierunku

Robotyzacja procesów wytwórczych

→ Informacja na stronie dla kandydatów

→ Efekty kształcenia dla kierunku Robotyzacja procesów wytwórczych

 
Materiały dla studentów znajdują się na stronie automat.pollub.pl  (po zalogowaniu).
 
Materiały uzupełniające:
 
Podstawy Automatyzacji