Inżynieria Biomedyczna

Laboratorium:  Wprowadzenie do baz danych

Materiały do zajęć (pliki robocze)

  • Lab 1: Karta przedmiotu (sylabus)
  • Lab 2: adresy, oceny
  • Lab 5: pracownicy, 
  • Lab 7: SQL-pytania, SQL - księgarnia
  • Lab 8:SQL - tabele, 
  • Lab 10: Ankieta