mgr inż. Grzegorz Szyszko - promotr: prof. dr hab. inż. Marek Opielak

   Streszczenie

Recenzje:

   Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

   Dr hab. inż. Andrzej Tomporowski