Postępowania awansowe

   Wykaz dokumentów jakie powinna złożyć osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego

 

   Przewody doktorskie

       mgr  inż. Katarzyna Dyja

       mgr  inż. Olga Orynycz

       mgr  inż. Jakub Szabelski

       mgr  inż. Andrzej Weremczuk

       mgr inż. Krzysztof Drozdowski

       mgr inż. Monika Kulisz

       mgr inż. Michał Awtoniuk

       mgr inż. Tomasz Bulzak

       mgr inż. Grzegorz Winiarski

       mgr inż. Grzegorz Szyszko - promotor: prof. dr hab. inż. Marek Opielak

       mgr inż. Zofia Szmit - promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński

       mgr inż. Piotr Wiśniowski - promotor: dr hab. inż. Marcin Ślęzak

       mgr inż. Konrad Dadej - promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska

      mgr inż. Jacek Caban - promotor: dr hab. inż Paweł Droździel

      mgr inż. Patryk Różyło - promotor: dr hab. inż Hubert Dębski

      mgr inż. Jarosław Gawryluk - promotor: dr hab. inż. Andrzej Teter

      mgr inż. Zbigniew Czyż - promotor: dr hab. inż. Mirosław Wendeker, promotor pomocniczy - dr inż. Konrad Pietrykowski

      mgr inż. Wojciech Żeglicki - promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński, promotor pomocniczy - dr Rafał Reizer

      mgr inż. Łukasz Sobaszek - promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Świć, promotor pomocniczy - dr inż. Arkadiusz Gola

      mgr inż. Krzysztof Ciecieląg - promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL, promotor pomocniczy - dr inż. Krzysztof Kęcik

      mgr inż. Paweł Wysmulski - promotor: dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. PL

      mgr inż. Katarzyna Korzyńska - promotor: dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz

      mgr inż. Magdalena Zawada-Michałowska

      mgr inż. Jakub Pizoń

      mgr inż. Katarzyna Falkowicz

      mgr inż. Izabela Miturska

      mgr inż. Mariusz Kamiński

      mgr inż. Michał Gęca

     mgr inż. Zdzisław Kamiński

 

   Postępowania habilitacyjne

       dr hab. inż. Jacek Czarnigowski

       dr hab. inż. Tomasz Dyl

       dr  hab. inż. Jarosław Bartnicki

       dr hab. inż. Grzegorz Koszałka

       dr inż. Jarosław Zubrzycki

       dr inż. Grzegorz Samołyk

       dr inż. Tomasz Garbacz

       dr inż. Arkadiusz Tofil

       dr inż. Arkadiusz Syta

       dr Andrzej Rysak

       dr inż. Janusz Tomczak

       dr inż. Jakub Gajewski

       dr inż. Marek Boryga

       dr inż. Marek Borowiec

       dr inż. Piotr Jakliński

       dr inż Paweł Lonkwic

       dr inż. Jerzy Józwik
 

   Postępowania o nadanie tytułu profesora

       dr hab. inż. Andrzej Gontarz

       dr hab. inż. Janina Adamus

       dr hab. inż. Andrzej Tomporowski

       dr hab. inż. Kazimierz Zaleski

       dr hab. inż. Hubert Dębski

       dr hab. inż. Andrzej Teter