Główne kierunki badań

 

Główne obszary badawcze na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna związane są z:

 • Modelowaniem i technologią obróbki plastycznej

 • Analizą wpływu warunków procesu przetwórstwa na właściwości i strukturę wytworów z wybranych tworzyw polimerowych.

 • Badaniem nowych technologii i strategii obróbki (cięcie strugą wodno-ścierną, plazmą i laserem, obróbka elementów cienkościennych, technologia obróbki krawędzi, naprężenia własne w procesach obróbki).

 • Badania połączeń klejowych (symulacje numeryczne, technologie specjalne przygotowania powierzchni, badania wytrzymałości).

 • Wpływem informatyzacji i robotyzacji na efektywność procesów oraz systemów produkcyjnych i biomedycznych.

 • Analizą i optymalizacją technicznych systemów transportowych.

 • Rekonstrukcją wypadków drogowych.

 • Optymalizacją konstrukcji, eksploatacją i technologią produkcji pojazdów samochodowych.

 • Analizą wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym zasilanych paliwami alternatywnymi.

 • Badaniem silników spalinowych i napędów lotniczych.

 • Badaniem odporności materiałów kompozytowych na obciążenia dynamiczne oraz na pękanie.

 • Badaniem struktury i właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej, układów cienko-warstwowych, biomateriałów, połączeń klejowych.

 • Badaniami w zakresie dynamiki układów mechanicznych, drgań nieliniowych oraz mechaniki i wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

 • Zastosowaniem modeli z niepewnościami w parametrach i zaburzeniami stochastycznymi do opisu urządzeń mechanicznych.

 • Projektowaniem maszyn i mechanizmów z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania CAD.

 • Wibroakustyczną diagnostyką maszyn i urządzeń.