Kontakt

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 


Sekretariat

Wydział Mechaniczny, pokój 101
tel.  (81) 538 41 94
fax. (81) 538 42 33