Dokumenty i formularze

Statut Politechniki Lubelskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85)

 

Postępowanie doktorskie

- Uchwała Nr 67/2019/X – w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL

-  Uchwała Nr 39/2020/VII - zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL

-  Uchwała Nr 69/2020/XII - zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w PL

- wzory dokumentów i formularzy

 

Postępowanie habilitacyjne

- Uchwała Nr 68/2019/X – w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w PL

-  Uchwała Nr 6/2021/I - zmieniająca Uchwałę Nr 68/2019/X  w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w PL

 

Postępowanie profesorskie

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html