Prace dyplomowe i egzamin dyplomowy

 Obowiązuje oświadczenia studenta zgodnie z Zarządzeniem Nr R-61/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego (Regulamin i załącznik).

 ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE MECHANICZNYM ODBYWAJĄCYCH SIĘ STACJONARNIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 DO ODWOŁANIA

 ELEKTRONICZNA KARTA OBIEGOWA  - ZAŁĄCZNIK 

 ELEKTRONICZNA KARTA OBIEGOWA - ADRESY MAILOWE I PROCEDURA ROZLICZENIA

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

          Karta Pracy dyplomowej

          Standard pracy

          Oświadczenie

          Podanie

          Ocena pracy dyplomowej

          Recenzja pracy dyplomowej

          Format pracy dyplomowej

          Format pracy dyplomowej +nr

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Mechanika i Budowa Maszyn

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Transport

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Inżynieria biomedyczna

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

          Karta Pracy dyplomowej

          Standard pracy dyplomowej

          Oświadczenie

          Podanie

          Ocena pracy dyplomowej

          Recenzja pracy dyplomowej

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Transport

          Zagadnienia na egzamin dyplomowy - Robotyzacja procesów wytwórczych

 

Zasady prowadzenia prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych wspólnie przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny