Studia doktoranckie

September 15, 2016

Lista przyjętych na studia doktoranckie

     Lista rankingowa kandydatów przyjętych na studia doktoranckie     

June 17, 2016

Rekrutacja na studia doktoranckie 2016/17

     Uchwała nr 20/2016/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim 2016/2017      Ogłoszenie o przyjęciach oraz wymagane dokumenty       Terminarz postępowania kwalifikacyjnego   ...

September 2, 2016

Plan zajęć w semestrze letnik 2015/16

  Rozkład zajęć     

September 15, 2015

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

     Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie 

June 30, 2015

Rekrutacja na studia doktoranckie

    Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.       Uchwała nr 18/2015/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim...

September 15, 2014

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie

     Wyniki rekrutacji     

June 24, 2014

Rekrutacja na studia doktoranckie

  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej ogłasza przyjęcia na trzyletnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.      Uchwała nr 20/2014/IV w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku                    akademickim 2014/2015...

February 27, 2014

Stypendia dla doktorantów

  Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.  Celem projektu jest stworzenie...

February 21, 2014

Plan zajęć w semestrze letnik 2013/14

     Rozkład zajęć