Rekrutacja 2021/2022 - semestr letni

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 - SEMESTR LETNI

 

Wydział Mechaniczny w roku akademickim 2021/2022 prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów drugiego stopnia:

 

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

             (studia stacjonarne drugiego stopnia)

  • INŻYNIERIA PRODUKCJI 

             (studia stacjonarne drugiego stopnia)

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

(studia stacjonarne drugiego stopnia)

  • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH 

(studia stacjonarne drugiego stopnia)                                                        

  • TRANSPORT                                      

(studia stacjonarne drugiego stopnia)