Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

OGŁOSZENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Przerwa w pracy komisji: 23 lipca - 31 sierpnia.

Odpowiedzi na e-maile zostaną przesłane po 3 września. Podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przesłane do komisji po 20 lipca zostaną rozpatrzone w wrześniu.

2018-07-20


Rejstracja elektroniczna na studia niestacjonarne została przedłużona do dnia 16 września. Kwalifikacja kandydatów obędzie się w dniu 17 września (godz. 14).

Kandydaci mogą się rejestrować na następujące kierunki studiów:

studia niestacjonarne pierwszego stopnia: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

studia niestacjonarne drugiego stopnia: Mechanika i budowa maszyn, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalność techniczna).

 
Uruchomienie kierunku studiów będzie możliwe przy minimalnej liczbie przyjętych osób wynoszącej 30. W przypadku braku możliwości uruchomienia kierunku studiów kadydaci otrzymają propozycję zmiany kierunku. 
 
2018-07-20
 

W dniu 17 września Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn. Pozostałe kierunki nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.

Kandydaci zarejestrowani na inne kierunki orzymali propozycję przyjęcia na kierunek Mechanika i budowa maszyn. W przypadku rezygnacji z propozycji opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi na wniosek kandydata.

2018-09-17

 


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

ul. Nadbystrzycka 36 pok. 101, telefon: 81-538-41-95, e-mail: rekrutacja.wm@pollub.pl