Dyżury WKR

Terminy dyżurów:

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji w tym limitów przyjęć, zostały zamieszczone na stronie internetowej http://rekrutacja.pollub.pl oraz stronie Wydziału Mechanicznego http://www.wm.pollub.pl w zakładce "Kandydaci".

Informacje dotyczące rekrutacji na WM można uzyskać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pok. 101 (I piętro, bud. M), tel. 81 538 41 95, 781 320 599 (w godzinach pracy komisji)

lub drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja.wm@pollub.pl.